L'associació de professors de Matemàtiques de les illes Balears (Xeix),
dins el marc de l’exposició Fotomàtica que cada any convoca l’Institut Joan M. Thomàs, la nostra companya Henar Jiménez amb col·laboració amb Marion Dörr han presentat fora de concurs aquesta fotografia. Està acompanyada pel poema següent

Soy y seré a todos definible
mi nombre tengo que daros
cociente diametral siempre inmedible
soy de los redondos aros

El nombre de lletres de cada paraula coincideix amb els 20 primers dígits del nombre pi.