Cercar en aquest blog

dijous, 1 de desembre de 2011

Rigau vol que els alumnes de primària llegeixin almenys 25 llibres l'any

Imatge trobada a blocs.xtec.cat


La consellera d'ensenyament impulsa un pla que comença enguany a 360 centres per combatre el fracàs escolar millorant la comprendió lectora.

Irene Rigau, vol que els alumnes de primària llegeixin com a mínim 25 llibres l'any, i els de secundària, 30. Per fer-ho, recomana afegir als 30 minuts de lectura diària obligatòria ara a les escoles de primària, entre 10 i 20 minuts més de lectura a casa, i que els mestres tutors facin un seguiment periòdic dels hàbits de lectura dels seus alumnes.

Tot i no ser obligatòries, aquestes propostes formen part d'un pla de govern que té com a objectiu "reduir el fracàs escolar potenciant la lectura sistemàtica al llarg de tota l'escolaritat". El Pla Nacional de Lectura 2011-2015 inclourà també mesures impulsades des de la conselleria de Cultura per millorar els índexs de lectura dels catalans i apropar-los a la mitjana europea.

En l'àmbit escolar, el pla comença a aplicar-se ja aquest curs a 360 centres, 180 de primària i 180 de secundària, on els assessors lingüístics de la Generalitat faran un diagnòstic i acordaran amb els directors i els inspectors del centre una estratègia concreta per millorar els resultats dels alumnes en comprensió lectora, avaluant-ne els resultats al cap de tres anys.

L'objectiu de la consellera és que cada any s'afegeixin 270 centres més al pla. Entre els centres escollits per impulsar el pla, n'hi ha alguns amb baixos resultats de comprensió lectora i d'altres que actualment ja desenvolupen plans de lectura amb bons resultats. El projecte pretén establir col·laboracions sistemàtiques entre uns centres i altres per tal que comparteixin estratègies i bones pràctiques.

El pla de Rigau aposta també per fomentar molt "l'autoavaluació com a estratègia d'aprenentatge", de manera que els mateixos alumnes valorin sistemàticament el que han entès del text llegit i allò que els ha aportat la lectura. Per això, Ensenyament proposa que els alumnes elaborin un portafolis de lectura, com una mena de diari on reflexionin sobre el seu propi aprenentatge a través de la lectura i amb el qual els mestres puguin controlar també si els alumnes arriben o no als dos llibres mensuals que es recomanen per incrementar els seus resultats educatius en general.


Notícia extreta del diari Ara.