Cercar en aquest blog

dimarts, 6 de desembre de 2011

eduCAT 2.0


El Programa eduCAT 2.0 respon a la voluntat de generalitzar l'ús de les tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement (TAC) a la totalitat dels centres del Servei d'Educació de Catalunya. Així, doncs, eduCAT 2.0 agrupa totes les actuacions del Departament d'Ensenyament per promoure l'ús dels instruments digitals en els processos d'ensenyament i aprenentatge amb la incorporació d’ordinadors portàtils i de sistemes de projecció interactiva a les escoles amb cicle superior de primària i als centres públics de secundària.

L'eix vertebrador del Programa eduCAT 2.0 és de caire pedagògic i té com a focus principal que els alumnes adquireixin la competència digital. Aquest procés d'extensió dels usos de les tecnologies digitals ha de propiciar la reflexió col·lectiva sobre les estratègies que cal adoptar per millorar l'aprenentatge dels alumnes.

En aquest marc, també es dóna el suport i l’acompanyament necessari a tots els docents dels centres de Catalunya per obtenir les pautes, orientacions i reflexions adients en els canvis en l’organització i la metodologia d’aula, dins del marc del seu projecte educatiu.

  
ESTIMULAR PER EDUCAR  Aquest document és la traducció del llibre IT works. Stimulate to educate escrit per Jenny Brown i Francis Howlett. i editat l'any 1994 pel National Council for Educational Technology)