Cercar en aquest blog

dijous, 17 de novembre de 2011

Biblioteques escolars

 
La publicació de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez Bibliotecas escolares ¿entre interrogantes? Herramienta de autoevaluación : preguntas e indicadores para mejorar la biblioteca ha estat dirigida per Inés Miret, Mònica Baró, Teresa Mañà i Inmaculada Vellosillo. Es tracta d’una eina que pretèn donar als centres educatius unes pautes per a l’avaluació de les seves biblioteques i,  així, poder conèixer de manera objectiva, flexible i integrada la seva realitat, les seves fortaleses i les seves debilitats. Però també pretèn aportar una manera d’enriquir tot allò que ofereixen. És una eina que es caracteritza per la seva utilitat, ja que està organitzada a manera de protocol que guia pas a pas el procés de reflexió. Altres característiques:  • Està basada en preguntes que un centre ha de fer-se per a millorar els processos eduactius recolzant-se amb la biblioteca.
  • Estableix ponts amb els plans de lectura i les TIC, no sempre integrades de manera suficient a la biblioteca.
  • Se centra tan en els productes com en les processos.
  • Proposa un anàlisi recursiu i periòdic (bianual).
  • Es pot aplicar a qualsevol tipologia de centres.
  • És personalitzable; en funció de les necessitats es poden definir itineraris adaptats.
  • Ajuda a consensuar millores en funció del punt de partida del centre.
  • Es proposa com un document de treball obert, format per una col·lecció de fulls on es pugui anotar, ampliar, eliminar, compartir…