Cercar en aquest blog

dijous, 31 de març de 2011

Comunicació oral

És fantàstic!!!, com parlen, com s'escolten i com saben esperar el seu torn ...saben conversar!!!!
Definició de conversa espontània


La comunicació oral (parla) juga un paper cabdal en la comunicació humana. Mitjançant la conversa es poden establir diferents tipus de comunicació.

La conversa espontània. Es caracteritza pel seu grau d’informalitat, ja que no és necessari preparar-la prèviament. És la conversa pròpia entre amics, entre coneguts (però també és la comunicació informal entre desconeguts). Gràcies a la conversa espontània poden enfortir-se les relacions interpersonals. Entre els trets que defineixen aquest tipus de conversa hi ha, a part de ser informal, l’ús de col·loquialismes i el fet que es tracta d’una comunicació directa. Els temes s’escullen lliurement i l’emissor i el receptor se situen en un mateix pla comunicatiu. Les xerrades, les tertúlies o les converses en són bons exemples.


http://www.xtec.cat/~ipuignou/tema3comlleng4t.htm